Velmi chceme poděkovat společnosti RON Software za opětovný peněžní dar na nákup zdravotnických, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.

S Patričkem vás zdravíme a přejeme hlavně zdraví. Jako poděkování vám Páťa namaloval obrázek.